پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان به مناسبت روز ملی روستا و عشایر

دکتر سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به مناسبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر پیام تبریکی صادر کرد. روستاییان و عشایر با تواضع وساده زیستی نقش مهمی در استقلال کشور بر عهده دارند،صداقت وساده زیستی این قشر زحمت کش شایسته تقدیر است لذا در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی ، ضمن توجه به ایجاد وتوسعه زیر ساخت های روستایی وعشایری توجه ویژه ای به معیشت واقتصاد روستا واعتبار بخشیدن به روستا وجایگاه روستاییان در جهت نیل به اهداف توسعه در این بخش صورت گرفته است.بیش از ۹۵ درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید می شود که این امر مستلزم هدایت برنامه های دولت به منظور حمایت و نقش آفرینی روستائیان عزیر می باشد. با وجود نیروهای فعال در روستاها؛ نقش و جایگاه این قشر تولید کننده و زحمت کش در ارتباط با تولید و افزایش محصولات کشاورزی بسیار مهم و کارگشا است و به همین منظور باید اهتمام ویژه ای در جهت توسعه همه جانبه در روستاهاواقتصادی نمودن تولید به کار گرفته تا مهاجرت روستاییان را به شهر کاهش داد و حتی این فرآیند را معکوس کنیم. ۱۵ مهرماه روز ملی “روستا” را به روستائیان و عشایر عزیز، شوراهای اسلامی روستا و دهیاران تبریک عرض نموده و امید است با توجه به وجود ظرفیت های ارزشمند روستاهای جنوب کرمان در بخش های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و بویژه بخش گردشگری ، بتوان با مشارکت روستانشینان عزیز، شاهد ارتقای شاخص های توسعه پایدار و پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر روستاهای منطقه باشیم.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات