کارگاه آموزشی پیوند اتصالی مرکبات در شهرستان عنبراباد برگزارشد

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان از برگزاری کارگاه آموزشی پیوند اتصالی مرکبات به منظور مدیریت و کاهش عارضه زوال مرکبات در شهرستان عنبرآباد خبر داد . به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبراباد مهندس امیر امیرشکاری مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی پیوند اتصالی مرکبات عنوان داشت: این کارگاه آموزشی در راستای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی به منظور مدیریت و کاهش عارضه زوال مرکبات توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و همکاری مدیریت امور باغبانی با حضور جمعی از کارشناسان باغبانی و ترویج و باغداران و با تدریس دکتر احمدپور محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در حوزه شهرستان عنبرآباد برگزارشد .مهندس امیر شکاری بیان داشت :پایلوت پیوند اتصالی یکی از پایلوت هایی است که به منظور کاهش و مدیریت عارضه زوال مرکبات در سال جاری با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در منطقه جنوب کرمان ، شهرستان عنبرآباد در حال اجرا می باشد.وی افزود: در اجرای این پایلوت اسفند ماه سال گذشته پایه های مناسب و مقاوم به عارضه زوال تهیه و در محل باغ مرکبات و در نزدیکی تنه درختان درگیر عارضه زوال کشت شده و با فرا رسیدن فصل مناسب پیوند، عملیات پیوند اتصالی با استفاده از این پایه ها انجام می شود و در همین راستا دوره آموزشی مذکور با همکاری ترویج و مرکز تحقیقات برای آموزش کارشناسان و باغداران برگزار گردید.مدیر باغبانی سازمان گفت: : با توجه به عارضه زوال، این پیوند روش بسیار مناسبی برای احیا درختان و بالا بردن طول عمر اقتصادی درختان مرکبات می باشد . وی در ادامه توصیه کرد : باغداران می توانند عمر اقتصادی باغات مرکباتی که دچار عارضه زوال شده اند را با این شیوه پیوند افزایش دهند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات