بازدید معاون سازمان از مزارع پایلوت کنجد شهرستان قلعه گنج

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان و هیئت همراه از مزارع پایلوت تغذیه گیاهی و پایلوت مقاوم به ریزش کنجد واقع در چاه دادخدا شهرستان قلعه گنج بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حسین صالحی به اتفاق مهندس حسین اسدی مقدم کارشناس مسئول دانه های روغنی سازمان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، رییس مرکز جهاد کشاورزی چاهدادخدا و هیئت همراه ضمن بررسی وضعیت مزارع کنجد و ذرت شهرستان قلعه گنج از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی کنجد چاه دادخدا نیز بازدید کردند.وی هدف از ایجاد این مزرعه پایلوت را بررسی پتانسیل عملکرد کنجد در شرایط تغذیه متعادل نسبت به تغذیه معمول کشاورز عنوان کرد.همچنین از مزرعه پایلوت مقاوم به ریزش کنجد واقع در چاه دادخدا که با هدف بررسی وضعیت عملکرد و قابلیت برداشت مکانیزه به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد اقتصادی کشاورز ایجاد شده بود بازدید بعمل آمد. در ادامه طی نشستی با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مسئولین مراکز جهادکشاورزی قلعه گنج به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات کاری و ارائه راهکار جهت رفع موانع تولید پرداخته شد.در پایان از مراکز جهادکشاورزی سرخ قلعه و چاه داد خدا بازدید و مسائل و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات