پیش بینی تولید بیش از ۷۰۰ تن زیتون از باغات جنوب کرمان

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت : از ۱۷۱۹ هکتار سطح باغات زیتون بارور در منطقه پیش بینی می شود حدود ۷۵۵ تن محصول برداشت گردد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس امیر امیرشکاری مدیر باغبانی سازمان با اشاره به سطح زیر کشت باغات زیتون جنوب کرمان اظهار داشت: سطح زیر کشت باغات زیتون منطقه حدود ۲۱۳۸ هکتار می باشد که از این سطح ۴۱۹ هکتار غیر بارور و ۱۷۱۹ هکتار بارور می باشد.مهندس امیرشکاری عنوان کرد : برداشت زیتون جهت تهیه کنسرو از اوایل شهریور ماه آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.وی افزود: برداشت زیتون جهت روغن گیری در مرحله رسیدن به رنگ بنفش تیره است که میوه در این زمان بیشترین درصد روغن را داشته و روغن حاصله بالاترین کیفیت را دارد.مدیر باغبانی سازمان اعلام کرد:از هر هکتار باغ زیتون بارور به طور متوسط ۲۲۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می گردد اما امسال بدلیل شرایط نا مناسب آب و هوایی در زمان گرده افشانی میزان تولید این محصول حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.وی پیش بینی کرد: از سطوح بارور حدود ۷۵۵ تن محصول زیتون برداشت گردد که از این مقدار ۴۵۵ تن جهت تهیه کنسرو به کارخانجات مستقر در جیرفت و خارج از استان منتقل و فرآوری می گردد و مابقی در حدود ۳۰۰ تن در مرحله رسیدگی کامل میوه یعنی از اواسط آبان ماه تا اواخر آذرماه به صورت روغنی برداشت می گردد که از این مقدار حدود ۵۱ تن روغن استحصال می گردد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات