معارفه سرپرست بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

طی حکمی از سوی دکتربرخوری رییس سازمان ، دکتر شهرام رودباری به عنوان سرپرست بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان منصوب شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان صبح امروز با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر اموراداری ،مدیر امورمالی، مدیر آب و خاک ، رییس اداره عقیدتی، مسئول کانون بسیج مهندسین کشاورزی و جمعی از همکاران ستادی، دکتر شهرام رودباری به عنوان سرپرست مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منصوب شد .

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات