هدف گذاری تولید ۱۰ هزار تن کنجد در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: از هدف گذاری عملیات کشت در سطح ۸ هزار هکتار و تولید ۱۰ هزار تن محصول کنجد در جنوب کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان عنوان کرد: در راستای برنامه های ابلاغی و سیاست های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش ضریب خود اتکایی در تولید محصولات استراتژیک عملیات اجرایی کشت محصول کنجد در سطح ۸ هزار هکتار و تولید ۱۰ هزار تن هدف گذاری گردید. وی افزود: عملیات اجرایی کاشت محصول از اواخر تیرماه آغاز گردیده است و امید است که اهداف کمی و کیفی طرح مطابق برنامه محقق گردد. وی اظهار داشت : در راستای افزایش عملکرد به زراعی تولید با همکاری محققین منطقه پروژه های الگویی تاریخ کاشت ، مقایسه ارقام رایج با رقم مقاوم به ریزش ، تغذیه فنی _ مهندسی در شهرستان های قلعه گنج و رودبارجنوب و همچنین تغذیه تکمیلی در شرایط زارع در اراضی مجهز به آبیاری تیپ اجراء گردیده که انتظار می رود کشاورزان منطقه با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی در فصل داشت از سایت های مذکور بازدید و تجربیات و یافته ها مبادله گردد. مهندس صالحی با اشاره به این مطلب که کلیه خدمات دولتی از جمله تامین و توزیع کود به صورت الکترونیکی انجام می گردد به کشاورزان پیشنهاد کرد: با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی نسبت به ثبت سامانه بهره برداری اقدام نمایند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان اعلام کرد: برنامه توسعه مکانیزاسیون کشت ردیفی با اولویت تامین دستگاه های ردیفکار تخصصی در دستور کار می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات