پرداخت تسهیلات خرید ۱۳۰ دستگاه تراکتور به متقاضیان در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان از پرداخت تسهیلات خرید تراکتور به تعداد ۱۳۰ دستگاه انواع تراکتور با اعتبار بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال در شش ماهه اول سال جاری به متقاضیان جنوب کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان عنوان کرد: طبق سهمیه ارسالی خرید تراکتور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ جهت خرید تعداد ۱۳۰ دستگاه انواع تراکتور با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون به متقاضیان واجد شرایط در جنوب کرمان پرداخت گردید. وی افزود : ۸۰ درصد از قیمت خرید این تراکتورها از تسهیلات بانکی و ۲۰ درصد نیز سهم آورده بهره برداران است که با برنامه ریزی انجام شده پس از اعلام سهمیه جدید ، این روند در شش ماهه دوم نیز ادامه خواهد داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات