ضرورت ضدعفونی خاک بستر گلخانه به روش آفتاب‌دهی تابستانه


سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان بر ضرورت آفتابدهی بستر کاشت گلخانه ها به عنوان روشی غیر شیمیایی و زیست محیطی و کم هزینه جهت کنترل علف های هرز و آفات و بیماریهای گیاهی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس امیرامیرشکاری سرپرست مدیریت باغبانی سازمان با اشاره به اهمیت آفتاب دهی بستر گلخانه ها در فصل تابستان عنوان کرد: به منظور جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و عدم کاربرد سموم شیمیایی در کنترل علف های هرز ،آفات و بیماریهای گیاهی و کاهش هزینه ها ، در فصل تابستان بستر گلخانه ها آفتاب دهی می شود.سرپرست مدیریت باغبانی سازمان آفتاب دهی بستر کاشت گلخانه ها را روشی غیر شیمیایی و زیست محیطی و کم هزینه جهت کنترل علف های هرز و آفات و بیماریهای گیاهی دانست. مهندس امیرشکاری در خصوص نحوه آفتابدهی بستر کاشت گلخانه ها اظهار داشت: در فصل تابستان پس از جمع آوری ضایعات گیاهی از سطح گلخانه، عملیات آبیاری تا عمق ۵۰ سانتی متری انجام و بعد از گاورشدن خاک عملیات شخم ،تیلر و لولر و سپس کرت بندی سطح گلخانه صورت می گیرد. وی افزود: در ادامه کود دامی پوسیده به مقدار ۴۰ تن در هکتار و کود اوره به میزان ۳۰۰ کیلو در هکتار با خاک بستر گلخانه ها مخلوط و سپس با یک لایه پلاستیک شفاف که هیچگونه منفذی نداشته باشد روی کرت های ایجاد شده پوشانده میشود.وی اضافه کرد: در این مرحله در زیر پوشش نایلون یک نوبت دیگر عملیات آبیاری انجام و ابتدا و انتهای پلاستیک با خاک پوشانده میشود و پس از ۲ تا ۲/۵ ماه پلاستیک ها را از سطح بستر گلخانه خارج و عملیات تیلر زنی و ایجاد جوی پشته و آماده سازی جهت کاشت گیاهان مورد نظر در گلخانه انجام می شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات