کارشناسان امور برنامه و بودجه

جناب آقای مهندس رمضان هابیلی کارشناس آمار

جناب آقای مهندس کرامت بیگ زاده کارشناس کشاورزی

سرکارخانم مهندس لاله شریفی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

تلفن دفتر: ۰۳۴۴۳۲۶۲۵۷۹

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات