بازدید مشترک رییس سازمان جهادکشاورزی و نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی از باغ انگور جبالبارز شمالی

دکتر سعید برخوری رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان به اتفاق دکتراعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیر باغبانی سازمان ، مدیر جهادکشاورزی شهرستان جیرفت ، جمعی از مسئولان و کارشناسان از باغ انگور واقع در روستای زاهدان جبالبارز شمالی بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان در حاشیه بازدید از باغ انگور الگویی واقع در روستای زاهدان جبالبارز شمالی اظهار داشت : این باغ به مساحت ۱/۵ هکتار با هدف ترویج و تغییر الگوی کشت و توسعه کشت محصولات با مصرف آب کم در منطقه احداث گردیده است.دکتر برخوری افزود: ارقام انگور کشت شده در این باغ شامل فلیمسیدلس، لعل، شاهانی، کندری ، پرلت و ارقام محلی می باشد که پیش بینی میشود از این سطح در سال جاری ۳۰ تن انگور برداشت شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات