کارشناسان فن آوری اطلاعات

  • – جناب آقای مهندس محمدعلی خوشکام کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
  • – جناب آقای مهندس علی گروهی کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • – جناب آقای مهندس محسن توحیدی کارشناس کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار
  • – جناب آقای مهندس مهدی بیگ زاده کارشناس کامپیوتر گرایش مهندسی نرم افزار
  • – جناب آقای مهندس کیان مهنی کارشناس کامپیوتر گرایش سخت افزار
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات