کارشناسان حفظ نباتات

  • – جناب آقای مهندس عنایت الله معینی فر کارشناس ارشد باغبانی گرایش سبزی کاری
  • – جناب آقای عنایت الله سالاری کارشناس ارشد باغبانی
  • – جناب آقای علی مسلمی کارشناس ارشد حشره شناسی
  • – سرکار خانم مهندس سمیه صالحی سربیژن کارشناس ارشد حشره شناسی
  • – سرکار خانم مهندس نرگس سادات عابدی کارشناس ارشد زراعت
  • – سرکار خانم مهندس مهدیه کرد ساردوئی کارشناس گیاه پزشکی
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات