پیش بینی تولید ۱۹۷۰ تن انگور از باغات جنوب کرمان

سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: از ۲۴۱ هکتار سطح بارور باغات انگور منطقه پیش بینی می شود ۱۹۷۰ تن محصول برداشت گردد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس امیرامیرشکاری سرپرست مدیریت باغبانی سازمان با اشاره به ۲۷۴ هکتار سطح زیرکشت انگور در جنوب استان کرمان افزود : از این سطح حدود ۳۳ هکتار نابارور و حدود ۲۴۱ هکتار بارور می باشد.سرپرست باغبانی سازمان اظهارداشت:با توجه به تنوع ارقام و سازگاری انگور با شرایط اقلیمی متفاوت ،تقریبا در تمام شهرستانهای جنوبی کشت می گردد.وی از ارقام یاقوتی،عسکری، شاهانی،صاحبی، لعل، سرخه فخری، کندری ، رشه و ارقام محلی به عنوان مهمترین ارقام انگور موجود در منطقه نام برد.مهندس امیرشکاری با اشاره به زمان برداشت انگور در جنوب کرمان گفت: برداشت انگور از اوایل خرداد ماه با برداشت ارقام زودرس مانند یاقوتی در مناطق گرمسیری شروع و تا نیمه مهر ماه در مناطق نیمه سردسیر ادامه دارد.وی اضافه کرد: پیش بینی می گردد که از سطوح بارور حدود ۱۹۷۰ تن محصول برداشت گردد که از این مقدار حدود ۸۰ درصد در بازارهای استان و حدود ۲۰ درصد به بازارهای سایر استانهای کشور جهت فروش عرضه میگردد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات