دوره آموزشی آفت سرخرطومی حنایی خرما در جنوب کرمان برگزارشد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان از برگزاری دوره آموزشی در خصوص آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما ویژه مروجین مسئول پهنه های تولیدی در جنوب کرمان خبر داد .به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس فریدون افشارمنش مدیر هماهنگی ترویج سازمان اظهارداشت :با برنامه ریزی صورت گرفته دوره آموزشی یک روزه در خصوص آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما با حضور ۱۳۰ نفر از مروجین مسئول پهنه های تولیدی جنوب استان کرمان به طور همزمان در محل سالن های اجتماعات سازمان جهادکشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمان برگزار شد.مدیر هماهنگی ترویج سازمان هدف از برگزاری این دوره را روش های شناسایی و ردیابی آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما توسط مروجین مسئول پهنه های تولیدی جهت ارائه به کشاورزان وبهره برداران بخش کشاورزی عنوان کرد.وی افزود: در این دوره آموزشی مطالبی پیرامون آشنایی با بیولوژی آفت ،روشهای ردیایی و کنترل آن توسط دکتر پیمان نامور از محققین مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان به مروجین مسئول پهنه های تولیدی جنوب کرمان آموزش داده شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات