گروه محیط زیست و سلامت غذا

شرح وظایف:

  • – برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های امور تنوع زیستی و زیست بوم های حساس بخش کشاورزی با همکاری واحد های ذیربط
  • – تهیه، تدوین و اجرای نظام پایش و مدیریت آلاینده ها،پسماندها و پساب ها در بخش کشاورزی
  • – تدوین برنامه های راهبردی محیط زیست و توسعه پایدارونظارت بر اجرای آن ها
  • – اجرای الگوی ارزیابی زیست محیطی و مدیریت سبزدر زیر بخش های مختلف کشاورزی
  • – شناسایی اثرات منطقه ای ناشی ازتغییرات اقلیمی و آب و هوا و مدیریت سازگاری و انطباق در بخش کشاورزی
  • – نظارت بر رعایت استاندارد های مرتبط با توسعه محصولات کشاورزی گواهی شده و ارگانیک از نظر زیست محیطی
  • – نظارت بر مصرف نهاده های شیمیایی و مصرف نهاده های طبیعی در زراعت،باغبانی،دام و طیورو آبزیان بر اساس شاخص ها و استاندارد های زیست محیطی
  • – گردآوری ، جمع بندی و اعلام نیازهای پژوهشی ، مطالعاتی ، آموزشی و ترویجی و پیشنهاد دوره ها و کارگاههای مرتبط با توسعه پایدار ، محیط زیست و سلامت غذا و هماهنگی با واحد های ذیربط جهت اجرای آن
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات