نشست هم اندیشی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با نماینده شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی

با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیران زراعت و باغبانی سازمان نشست تخصصی با دکتر اعظمی نماینده شهرستانهای جیرفت و عنبر آباد درمجلس شورای اسلامی در محل سازمان جهادکشاورزی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان در این نشست مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان بر لزوم هم اندیشی و همفکری برای هم افزایی در پیشبرد امور تاکید و ضمن تشریح سند آمایش سرزمین بر لزوم پیگیری اصلاح بخشهایی از سند مذکور تاکید و خواستار پیگیری نماینده مجلس دراین خصوص شدند‌.در این نشست مهندس امیر امیرشکاری مدیر باغبانی سازمان گزارشی از وضعیت موجود ، بیان ظرفیت ها ، استعدادها ، مشکلات و محدودیتها و برنامه های پیش رو در بخش باغبانی را ارائه نمودند.در ادامه این نشست دکتر فرامرز رستگاری مدیر زراعت گزارشی از وضعیت موجود ، برنامه ها و مشکلات بخش زراعت را بیان کردند.در پایان این نشست دکتر اعظمی نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد ضمن اشاره به اهمیت نشستهای تخصصی با بخشهای اجرایی ، برای هم اندیشی ، برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری مشکلات تا برطرف نمودن آنها بر استمرار این نشست ها تاکید نمودند. وی پیگیری و حل مشکلات قانونی در خصوص مسائل مرتبط با بخش زراعت و باغبانی منطقه را از طریق کمیسیون کشاورزی مجلس از اهم برنامه های در دستور کار خود اعلام نمودند.

  نظرات