۲۵۰ دستگاه کمباین کار برداشت غلات را در جنوب کرمان انجام می دهند

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس میثم محمودی رییس اداره فناوری های مکانیزه سازمان گفت: درحال حاضر برداشت غلات و دانه های روغنی درمنطقه جنوب کرمان باتعداد ۱۸۰ دستگاه انواع کمباین درسطح ۷ شهرستان درحال انجام است که در ادامه برداشت به ۲۵۰ دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد . وی افزود: پراکنش کمباین ها براساس سطوح زیرکشت شهرستانها بصورت منظم انجام شده است و هیچ گونه مشکلی درتامین کمباین وجود ندارد. مهندس محمودی با اشاره به اینکه براساس مصوبات جلسه اسفندماه ۱۳۹۹ ستاد برداشت منطقه، تامین سوخت مورد نیاز کمباین هاوظیفه ذاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است افزود : درمورخ ۲۸ فروردین ماه طبق اخبار واصله عاملین توزیع سوخت نفت گاز شهرستانهای کهنوج، قلعه گنج ورودبار بامشکل کمبود سوخت مواجه شدند و به همین علت تعداد زیادی ازکمباین ها کار برداشت را متوقف کردند، اما با پیگیری رییس سازمان طی جلسه ای که دیروز با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه برگزار شد، مقرر گردید بصورت اورژانسی مشکل برطرف گردد و خوشبختانه درکمتر از ۲۴ ساعت سوخت مورد نیاز از مبادی بندرعباس وکرمان توسط نفتکشها به عاملین تحویل گردید و مشکل سوخت بطور کامل مرتفع گردید.وی در پایان از پیگیری رییس سازمان ،مدیر کل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان و همچنین رییس شرکت پخش فراورده های نفتی شهرستان کهنوج صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

  نظرات