توزیع بیش از ۵۷ هزارتن نهاده دامی به ارزش ۱۴۴۸ میلیارد ریال در جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: در سال ۱۳۹۹ به منظور کمک به تولید و افزایش کمی و کیفی تولیدات دام و طیور در جنوب کرمان، میزان ۵۷۳۰۰ تن نهاده دامی با نرخ مصوب دولتی به ارزش ۱۴۴۸میلیارد ریال بین مرغداران و دامداران منطقه توزیع گردید.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس محمد رضا قائدی فر معاون بهبود تولیدات دامی سازمان عنوان کرد: در سال ۱۳۹۹جهت رفع نیاز دامداران و مرغداران جنوب کرمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان زیر بخش دام و طیور ۵۷ هزار و ۳۰۰ تن نهادهای دامی شامل ذرت، کنجاله ی سویا، جو و سبوس به نرخ مصوب دولتی بین دامداران و مرغداران منطقه توزیع گردید.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان اظهارداشت: این نهاده ها به ارزش ۱۴۴۸ میلیارد ریال بین ۳ اتحادیه دامداران، عشایری و مرغداران و ۲ کارخانه خوراک دام و همچنین مرغداران منطقه توسط دو سامانه بازارگاه نهاده های دامی و سامانه توزیع سبوس تخصیص و بین تولیدکنندگان توزیع گردیده است.وی افزود: علاوه بر اتحادیه ها، ۲۷ تشکل در شهرستان های تابعه جنوب کرمان در زمینه توزیع نهاده های دامی و خدمات رسانی به تولیدکنندگان زیر بخش دام و طیور فعالیت دارند.وی بیان نمود: با پیگیری های صورت گرفته و تلاش و همکاری تشکل های فعال دامپروری منطقه در سال ۹۹ هیچ مشکلی در زمینه ی کمبود و عرضه ی نهاده های دامی در جنوب کرمان نبوده است و شاهد افزایش کمی و کیفی تولیدات دامی در منطقه بوده ایم که لازم است مراتب تقدیر و تشکر سازمان جهادکشاورزی را از تشکل های دامپروری خصوصاً اتحادیه ی دامداران مهرگان، اتحادیه عشایری جنوب، اتحادیه مرغداران جنوب و تولیدکنندگان منطقه که نهایت تلاش و همکاری را داشته اند، اعلام نماییم

  نظرات