آغاز برداشت کلزا از مزارع منوجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان منوجان مهندس محسن نوشادی مدیر جهاد کشاورزی گفت: از روز دوشنبه ۹ فروردین ماه برداشت کلزا از سطح ۶۰ هکتار از مزارع کلزا شهرستان منوجان آغاز گردیده است. مدیرجهادکشاورزی منوجان اظهارداشت:از هر هکتار قریب به دو تن کلزا برداشت می شود و طبق پیش بینی ها ۱۲۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان منوجان برداشت خواهد شد. وی افزود: تنظیم کمباین در زمان برداشت نقش بسیار مهمی در کاهش ضایعات و ریزش محصول خواهد داشت. مهندس نوشادی گفت: خرید دانه روغنی کلزا بصورت تضمینی و از قرار هر کیلوگرم ۷۸۰۰ تومان بود که با پیگیری های جهادکشاورزی و کارخانجات روغنکشی و موافقت شورای اقتصاد قیمت خرید هر کیلوگرم محصول کلزا ۱۱۰ هزار ریال تعیین گردید.

  نظرات