رهاسازی ۵ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در استخرهای دو منظوره شهرستان فاریاب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاریاب از رهاسازی ۵ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در استخرهای دو منظوره این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاریاب مهندس کوروش امیر میجانی با اعلام رهاسازی ۵ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان افزود: این بچه ماهی ها گرمابی و از گونه کپور بوده که در استخرهای مذکور رهاسازی شده اند.امیرمیجانی با تاکید بر پرورش ماهی در استخر های دو منظوره اظهار داشت : غنی سازی آب خروجی استخر جهت مصارف کشاورزی ،ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب از دلایل پرورش ماهی در استخر های آب کشاورزی می باشد.

  نظرات