برداشت کلزا از سطح بیش از ۱۴۰۰ هکتارمزارع جنوب کرمان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: پیش بینی می شود از سطح ۱۴۸۰ هکتار مزارع کلزا در جنوب کرمان بیش از ۲۸۰۰ تن محصول تولیدی توسط مراکز خرید در شهرستان‌های کهنوج، فاریاب، جیرفت خریداری شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان اظهارداشت: برابر برنامه های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش ضریب خود اتکایی محصول استراتژیک کلزا در سال زراعی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ عملیات اجرایی کاشت محصول با استفاده از ارقام اصلاح شده پربازده دلگان، تراپر، هایولا۵۰ ، به صورت یارانه‌ای به میزان ۸۴۲۰ کیلوگرم در سطح ۱۴۸۰هکتار محقق شده که علاوه بر این با همت و تلاش کشاورزان منطقه کشت محصول با استفاده از کمبینات و ریز دانه کارها به صورت مکانیزه و تاکید بر کم خاکورزی و بیش از ۴۰ درصد سطح زیر کشت به روش آبیاری تیپ انجام شده است.معاون تولیدات گیاهی سازمان اضافه کرد: در طول فصل زراعی نیز با همکاری جهاد کشاورزی و مشارکت مؤثر کشاورزان در بحث کنترل علف های هرز با استفاده از سموم یارانه دار بوتیزان استار و تغذیه مناسب محصول گام های مناسبی برداشته شده و به منظور انتخاب ارقام مناسب و سازگار به منطقه و تغذیه تکمیلی پایلوت های مقایسه ارقام و تغذیه تکمیلی در شهرستان‌های تابعه انجام شده است.وی عنوان کرد: برابر گزارش شهرستان‌ها عملیات برداشت از روز دوشنبه مورخ ۸ فروردین ۱۴۰۰ در شهرستان منوجان آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.مهندس صالحی اعلام کرد: پیش بینی می شود بیش از ۲۸۰۰ تن محصول تولیدی توسط مراکز خرید در شهرستان‌های کهنوج، فاریاب، جیرفت خریداری گردد.وی افزود: با وجود اینکه قیمت تضمینی هر کیلو گرم محصول کلزا ۷۸۰۰ تومان تعیین شده بود با پیگیری های جهاد کشاورزی و کارخانجات روغنکشی و موافقت شورای اقتصاد قیمت خرید هر کیلوگرم محصول کلزا ۱۱۰ هزار ریال تعیین گردیده است .معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان توصیه کرد: کشاورزان در اخذ معرفی‌نامه و ثبت سامانه و همچنین زمان مناسب برداشت با مراکز جهاد کشاورزی نهایت همکاری را معمول دارند .

  نظرات