معاون بهبود تولیدات دامی

علیرضا تارم

تلفن دفتر: ۰۳۴۴۳۲۶۰۰۱۱

شرح وظایف :

 • – نظارت بر امور مربوطه بهبود وافزایش تولید دام و فرآورده دامی منطقه و اصلاح نژاد گونه های برتر دامی
 • – پیگیری و نظارت مستمر در پیشبرد برنامه های عمرانی توسعه دامپروری درمنطقه براساس سیاست های مصوب دستورالعمل ها و بخشنامه ها
 • – نظارت بر اجرای عملیات ثبت مشخصات و رکورد گیری در گاوداریها و سر شماری سالیانه
 • – طراحی و اجرای الگوها و دستورالعمل های فنی و ترویجی مربوط به تغذیه بهداشت و بهبود جایگاه پرورش و اصلاح نژاد ، انواع دام
 • – نظارت فنی بر ساخت و ساز دامداریهای صنعتی و نظارت بر نقشه های اجرایی واحد های دامداری
 • – نظارت فنی بر افزایش و توسعه ظرفیت واحد های دارای پروانه بهره برداری دام
 • – برنامه ریزی و نظارت بر بهسازی و نو سازی اماکن دامی و ساماندهی دامداریهای روستایی
 • – طراحی و ترویج الگوی مطلوب جایگاه دام درمنطقه و مجتمع های دامپروری
 • – بستر سازی در زمینه ایجاد ، حمایت و تقویت از تشکل های تولیدی و تولیدکنندگان تغذیه و جایگاه
 • – حمایت از توسعه مراکز ارایه خدمات فنی و مشاوره ای
 • – نظارت بر فعالیت مراکز جمع آوری شیر ، میادین عرضه ، کارخانجات خوراک دام ، مرکز اسپرم گیری تولید جنین در منطقه
 • – طراحی آزمایشگاه های آنالیز مواد خوراکی مورد نیازدام ، آزمایشگاه شیر کارگاه ها و کارخانجات خوراک دام منطقه
 • – پیگیری و انجام اقدامات لازم جهت افزایش سطوح بیمه انواع دام درمنطقه
 • – قیمت گیری منابع خوراکی دام و انجام هماهنگی لازم در زمینه تنظیم بازار نهاده های مورد نیاز دام
 • – قیمت گیری انواع دام و بررسی تعداد دام کشتار و اوزان لاشه و انجام هماهنگی لازم در زمینه تنظیم بازار شیر و گوشت قرمز
 • – پیگیری اخذ سهمیه نهاده های دامی و نظارت بر توزیع نهاده ها بین تشکل های دامپروری منطقه
 • – نظارت فنی بر اجرای استاندارد های برنامه ها و ضوابط تغذیه و جایگاه دام درمنطقه
 • – تهیه برنامه و بودجه پیشنهادی سالیانه جهت افزایش تولید محصولات دامی و ارایه به واحد های ذیربط جهت تصویب و تنظیم برنامه کلان تولید محصولات دامی
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات