مبارزه با آفت سن گندم در سطح ۶۹۰۰ هکتار مزارع گندم جنوب کرمان

معاون تولیدات گیاهی سازمان گفت: از نیمه اول بهمن تا کنون در سطح ۶۹۰۰ هکتار مزارع جنوب کرمان بر علیه آفت سن گندم مبارزه صورت گرفته است.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس حسین صالحی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در حاشیه بازدید از روند مبارزه با آفت سن گندم گفت:با توجه به پایش مزارع گندم توسط شبکه مراقبت ،ریزش سن غلات که کلیدی ترین آفت محصول استراتژیک گندم می‌باشد از نیمه اول بهمن ماه سال گذشته آغاز گردید و بلافاصله عملیات مبارزه با سن مادر در مزارعی که به نرم رسیده بودند انجام شد. وی افزود: تاکنون در سطح ۵۲۲ هکتار با سن مادر و در سطح ۶۳۷۸ هکتار با پوره ،جمعاً در سطح ۶۹۰۰ هکتار مبارزه صورت گرفته و عملیات مبارزه همچنان در حال انجام است. مهندس صالحی با اشاره به خشکسالی و عدم بارندگی در سال زراعی جاری افزود : تراکم سن نسبت به سال قبل در مزارع بیشتر می باشد و پیش بینی می شود عملیات مبارزه در مناطق دشت در شهرستان‌های تابعه تا اوایل اردیبهشت انجام گیرد.

  نظرات