۳۰ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ۳ هزار قطعه در جنوب کرمان راه اندازی شد

مدیر طیور سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: ۳۰ واحد پرورش بوقلمون به ظرفیت ۳ هزار قطعه با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان قلعه گنج راه اندازی شد .به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس محمد پولادخای مدیر طیور سازمان اعلام کرد: در سال جاری ۳۰ واحد پرورش بوقلمون به ظرفیت هر واحد ۱۰۰ قطعه و به ظرفیت مجموع ۳ هزار قطعه در شهرستان قلعه گنج در قالب طرحهای مشاغل خانگی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) احداث و راه اندازی گردیده است .وی افزود: طرح ذکر شده علاوه بر اشتغال ۳۰ نفر به صورت مستقیم ، در هرسال بالغ بر ۵۰ تن گوشت بوقلمون تولید می نماید .مدیر طیور سازمان تامین جوجه مورد نیاز واحدهای ذکر شده در منطقه از دیگر برنامه های در دست اقدام در این خصوص عنوان کرد و گفت اجرای آن علاوه بر اشتغالزایی بیشتر زمینه تولید و توزیع جوجه بوقلمون یک روزه را جهت توزیع در شهرستان قلعه گنج و منطقه فراهم می نماید. پولادخای ضمن تشکر از مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهارداشت : امیدواریم با همکاری و تعامل بیشتر ، در دیگر شهرستانهای منطقه نیز شاهد ایجاد واحدهای مشابه باشیم تا زمینه اشتغال بیشتر و توسعه صنعت طیور و سایر ماکیان در قالب طرحهای مشاغل خانگی و طیور بومی فراهم گردد .

  نظرات