نشست بررسی وضعیت کشاورزی منطقه و برنامه ریزی جهت سال زراعی جدید

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با حضور دکتر برخوری ریاست محترم سازمان،دکتر اعظمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی،معاونین و مدیران ستادی و اجرایی جلسه بررسی وضعیت کشاورزی منطقه، کشاورزی قراردادی و مرتفع سازی چالش های فروش و صادرات محصولات کشاورزی در سال زراعی جدید در محل سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان برگزارشد.

  نظرات