روز مزرعه استانی سیب زمینی با محوریت تولید محصول سالم در شهرستان منوجان برگزار شد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان اعلام نمود : روز مزرعه استانی سیب زمینی با محوریت تولید محصول سالم در روستای چاه حسن شهرستان منوجان برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مهندس فریدون افشارمنش مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان عنوان کرد: با توجه به اهمیت جایگاه و تولید محصول سیب زمینی در منطقه جنوب کرمان و خصوصاً در شهرستان منوجان و لزوم آشنایی کشاورزان با روش‌های نوین کشت محصول سیب زمینی این برنامه روز مزرعه در روستای چاه حسن شهرستان منوجان برگزار گردید.وی افزود :در این برنامه روز مزرعه که با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های منوجان و قلعه گنج و کشاورزان و سیب زمینی کاران علاقمند، کارشناسان و مروجین مسئول پهنه های تولیدی برگزار گردید، آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص کشت محصول سیب زمینی، توسط رییس و محققین ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان مطرح شد .مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی اظهار داشت : در این برنامه روز مزرعه دکتر احمد آیین، دکتر عباسی و دکتر حیدری مباحثی از قبیل کشت و کار این محصول، ارقام مناسب،تاریخ کاشت مناسب،آبیاری،مبارزه با علف های هرز،مبارزه با آفات و بیماری ها و تغذیه محصول سیب زمینی را مطرح نمودند .

  نظرات