کشف بیش از یک تن سموم قاچاق و تاریخ گذشته از فروشگاهها کشاورزی در شهرستان عنبرآباد

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد ، مدیر جهادکشاورزی از کشف بیش از یک تن سموم قاچاق و تاریخ گذشته از فروشگاههای کشاورزی سطح شهرستان عنبرآباد خبر داد.محسن طاهری گفت : در راستای انجام وظایف کارگروه پایش مواد کودی ‌و سموم کشاورزی ، در پی بازدید اعضاء کارگروه پایش سموم و مواد کودی از فروشگاههای کشاورزی بیش از یک تن انواع سموم قاچاق و منسوخ در فروشگاههای کشاورزی مشاهده شد که سموم مذکور با حضور نماینده سازمان صمت ، تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا ، وسایر اعضاءصورتجلسه ، جمع آوری و برای طی مراحل قانونی به سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان تحویل گردید . محسن طاهری اضافه کرد : در حال حاضرقریب ۴۰ واحد فروشگاه کشاورزی مجاز در حوزه شهرستان عنبرآباد فعالیت می کنند که کشاورزان بایستی مواد مورد نیاز خود را از این فروشگاهها تهیه نمایند.طاهری بیان کرد: کارگروه پایش مواد کودی و سموم با محوریت جهادکشاورزی فعال و به صورت هفتگی از فروشگاههای کشاورزی بازدید و بر نحوه توزیع کود و سم نظارت و با متخلفین برخورد قانونی لازم صورت می گیرد .مدیر جهاد کشاورزی ادامه داد: فروش هر گونه مواد کودی و سموم کشاورزی فاقد لیبل ، شماره ثبت و عدم ارائه فاکتور از مصادیق تخلف محسوب می شود . طاهری افزود : به مصرف کنندگان توصیه می کنیم هنگام خرید سموم و کودها نسخه و فاکتور دریافت نمایند تا اگر تخلفی صورت گرفته باشد از مجاری قانونی قابل پیگیری باشد.

  نظرات