رهاسازی ۵ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در رودبارجنوب

مدیر جهاد کشاورزی رودبار جنوب از رهاسازی ۵ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی این شهرستان خبر داد به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودبارجنوب مهندس محسن سعیدی مدیر جهادکشاورزی با اعلام رهاسازی ۵ هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی شهرستان رودبارجنوب افزود: این بچه ماهی ها گرمابی و از گونه کپور معمولی بوده که در استخرهای مذکور رهاسازی شده اند.محسن سعیدی با تاکید بر پرورش ماهی در استخر های دو منظوره اظهار داشت : غنی سازی آب خروجی استخر جهت مصارف کشاورزی ،ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزی و استفاده بهینه از منابع آب از دلایل پرورش ماهی در استخر های آب کشاورزی می باشد.

  نظرات