روز مزرعه پیاز در شهرستان جیرفت برگزار شد

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از برگزاری روز مزرعه استانی پیاز در دهستان رضوان شهرستان جیرفت خبر داد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مهندس فریدون افشارمنش مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان اظهار داشت: با توجه به اهمیت جایگاه و سطح زیر کشت محصول پیاز در منطقه جنوب کرمان و خصوصاً در شهرستان جیرفت و لزوم آشنایی کشاورزان با روش‌های نوین کشت و کار پیاز این برنامه روز مزرعه در دهستان رضوان شهرستان جیرفت برگزار گردید.وی افزود: در این برنامه روز مزرعه که با حضور کشاورزان علاقمند و کارشناسان و مروجین مسئول پهنه های تولیدی و با تدریس محققین ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های جیرفت، عنبرآباد و قلعه گنج برگزار گردید ،مباحث مربوط به کشت و کار محصول پیاز ، مبارزه با علفهای هرز و تغذیه مطرح گردید .در این برنامه روز مزرعه دکتر سرحدی، دکتر اشراقی و دکتر طهماسبی مباحث مربوط به تغذیه محصول پیاز کشت و کار پیاز و مبارزه با علفهای هرز را بیان نمودند.

  نظرات