ششمین نشست کمیته گیاهپزشکی جنوب کرمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان ،ششمین نشست کمیته گیاهپزشکی جنوب کرمان با هدف بررسی وضعیت عوامل خسارتزای گندم ، آفت ملخ صحرایی و پروژه های پیش آگاهی سال جاری،با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مدیرحفظ نباتات، مدیریت زراعت سازمان، نماینده منابع طبیعی جنوب، مدیران جهادکشاورزی شهرستان های تابعه و کارشناسان حفظ نباتات ستاد سازمان و شهرستان ها در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.

  نظرات