اجرای طرح غربالگری بیماری کرونا ویژه کارمندان سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان در راستای رعایت مسائل بهداشتی و با هدف پایش سلامت و پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، طرح غربالگری بیماری کرونا ویژه کارکنان سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان (طرح شهید سلیمانی) توسط تیم مرکز بهداشت شهرستان جیرفت در محل سازمان اجرا شد.

  نظرات