افتتاح و بهره برداری اولین واحد گلخانه هیدروپونیک در شهرستان عنبرآباد

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد ،محسن طاهری مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد اظهار داشت : برای اولین بار یک هکتار گلخانه هیدروپونیک با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال روستایی در شهرستان عنبراباد به بهره برداری رسید . طاهری گفت : با بهره برداری از این طرح برای ۶ نفر بصورت مستقیم و بیش از ۲۰ نفر بصورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد . طاهری تصریح کرد ؛ شهرستان عنبرآباد دارای سطح زیر کشت ۴۰۵ هکتار گلخانه می باشد که از این میزان سطوح زیر کشت ۲۶۰ هکتار شامل خیار معمولی و خاردار ، و مابقی شامل توت فرنگی ، بادمجان ، گوجه و انواع ارقام فلفل رنگی می باشد و در مجموع در بخش گلخانه ای منطقه بیش از ۲۴۰۰ نفر به مدت ۷ ماه به طور مداوم اشتغال دارند .وی افزود : توسعه گلخانه ها یکی از سیاست ها ی وزرات جهادکشاورزی است ، احداث گلخانه ها نقش مهمی در افزایش تولیدات ، مدیریت مصرف آب ، کنترل آفات و بیماریهای گیاهی خواهد داشت و از طرفی با مدیریت صحیح در حوزه تولیدات کشاورزی دارای توجیه اقتصادی مناسبی می باشد .

  نظرات