افتتاح پروژه ۱۲۰ هکتاری آبیاری تحت فشار در جیرفت

با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استاندار کرمان، رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان و هیئت همراه پروژه ۱۲۰ هکتاری آبیاری تحت فشار در جیرفت افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب‌ در حاشیه افتتاح پروژه آبیاری ۱۲۰هکتاری تحت فشار بر لزوم توجه به ترویج آبیاری های نوین در راستای استفاده بهینه در مصرف آب تاکید کرد.وی میزان اراضی و مزارع مجهیز به آبیاری نوین را در جنوب کرمان ۸۷ هزار هکتار اعلام کرد.دکتر برخوری با اشاره به اقدامات دولت در حمایت از اجرای سیستم های آبیاری نوین گفت:پروژه ۱۲۰ هکتاری مجهیز به آبیاری نوین با ۵۰۰ میلیون تومان از محل منابع دولتی، ۴۲۵ میلیون تسهیلات و ۲۰۰ میلیون هم مشارکت سرمایه گذار اجرا شده است. وی سهم دولت را در اجرای طرح های آبیاری تحت فشار ۹۰ در صد عنوان کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات