رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبر داد: بهره برداری و کلنگ زنی ۳۸ پروژه بخش کشاورزی در جنوب کرمان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: امسال ۳۸ طرح کشاورزی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۸۸ میلیارد تومان در جنوب کرمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان با اشاره به افتتاح پروژه‌های بخش کشاورزی جنوب کرمان در دهه مبارک فجر عنوان کرد: امسال ۳۸ طرح کشاورزی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی در جنوب کرمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.وی با بیان اینکه ۳۸ طرح کشاورزی به ارزش بیش از ۸۸ میلیارد تومان در دهه فجر امسال کلنگ زنی و افتتاح می‌شود، گفت: این تعداد طرح کشاورزی برای هزار و ۱۰۰ نفر اشتغال مستقیم و بیش از ۱۸۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.وی افزود : طرح های قابل کلنگ زنی و افتتاح در جنوب کرمان شامل ۲۵ طرح در حوزه آب و خاک ، ۷ طرح حوزه تولیدات باغی ، ۲ طرح حوزه دام و طیور و ۴ طرح حوزه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی می باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات