بیش از ۳۶۱ میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی عنبرآباد


مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد گفت : خسارت وارده به محصولات زراعی ، باغی ، گلخانه در اثر سرمازدگی اخیر بیش از ۳۶۱میلیارد تومان می باشد .به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان عنبرآباد مهندس محسن طاهری مدیر جهادکشاورزی عنبرآباد در حاشیه بازدید از خسارت سرمازدگی اظهار داشت : در پی وقوع سرما و افت شدید دما به ۳۲۸۹ هکتار از محصولات زراعی شامل سیب زمینی ، پیاز،کدو ، بادمجان ، خیار سبز و سایر محصولات از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد گردید ، همچنین به ۲۰۵ هکتار از گلخانه های جالیزی منطقه از ۲۰ تا ۸۰ درصد خسارت وارد گردید .طاهری افزود : با توجه به شدت سرما ۲۴۱۰ هکتار از باغات مرکبات منطقه از ۳۰ تا ۵۰ درصد دچار خسارت گردید.مدیر جهادکشاورزی میزان خسارت اولیه را ۳۶۱ میلیارد تومان اعلام و افزود با توجه به وسعت منطقه کارشناسان در حال ارزیابی و خسارت نهائی به محصولات کشاورزی به زودی برآورد و اعلام می گردد.

  نظرات