قریب به ۹۰۰ میلیارد ریال خسارت سرمازدگی در منوجان

مدیر جهاد کشاورزی منوجان از خسارت حدود ۹۰۰ میلیارد ریالی ناشی از کاهش دما به بخش کشاورزی شهرستان منوجان خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی منوجان مهندس محسن نوشادی مدیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در طی کاهش دمای حادث شده در روزهای گذشته، به بیش از هزار هکتار از محصولات زراعی شامل سیب زمینی، گوجه، فلفل و بادمجان خسارت وارد شده است و میزان خسارت وارده قریب به ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد گردیده است.وی افزود: میزان خسارت وارده به مزارع از ۷۰ تا ۱۰۰ درصد می باشد بطوری که در بعضی از مزارع تمام محصول از بین رفته است.نوشادی در ادامه بیان داشت: بهره برداران بخش کشاورزی که محصولات زراعی خود را تحت پوشش بیمه قرار داده اند می توانند جهت اعلام خسارت محصول خویش به دفتر بیمه محصولات کشاورزی مراجعه نمایند.

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات