بازدید رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از مزارع خسارت دیده از سرما و طوفان شهرستان رودبارجنوب

رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان به اتفاق معاونین سازمان ، مدیر حوزه ریاست، فرماندار رودبارجنوب ، مدیر جهادکشاورزی شهرستان از مزارع خسارت دیده از سرما و طوفان در شهرستان رودبار جنوب بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان در حاشیه بازدید از مزارع خسارت دیده از سرما و طوفان دیماه ۹۹ در شهرستان رودبارجنوب اظهارداشت: در دی ماه در یک بازه زمانی ۱۵ روزه منطقه با کاهش دما مواجه شد به نحوی که از ۷ دی ماه لغایت ۲۲ دی ماه در سه مرحله کاهش دما و همچنین طوفان باعث خسارات زیادی بخش کشاورزی منطقه شد. دکتربرخوری با اشاره به اینکه کشاورزی شغل اصلی مردم جنوب کرمان است افزود سرما و طوفان اخیر خسارت زیادی به بخش کشاورزی این منطقه وارد نموده است و در حال حاضر برآورد اولیه خسارت مبلغی بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان می باشد.رییس سازمان افزود: کارشناسان جهادکشاورزی در حال بررسی دقیق میزان خسارت هستند تا با جمع بندی و ارسال گزارش دقیق میزان خسارت از طریق مدیریت بحران و وزارت جهاد کشاورزی پیگیر جبران بخشی از خسارات وارده به کشاورزان منطقه باشیم.دکتر برخوری در خصوص پرداخت خسارت به مزارع بیمه شده عنوان کرد: به دلیل اینکه محصولات کشت شده در منطقه خارج از فصل و با هزینه بیشتر و ریسک بالا تولید می‌شوند گزینه های بیمه پاسخگوی خسارت در چنین مواردی نیستند، به عنوان مثال در بحث سیب‌زمینی طرح استمرار صندوق بیمه حداکثر ۶ میلیون تومان غرامت به کشاورز پرداخت می کند در حالی که کشاورز برای یک هکتار سیب زمینی طرح استمرار ۱۰۰ میلیون تومان هزینه می‌کند و زمانی که این نوع محصول در اثر سرما دچار خسارت میشود پرداخت ۶ میلیون تومان غرامت زیاد مشکلی را برای کشاورزان حل نمیکند.وی با اشاره به عدم استقبال کشاورزان از بیمه محصولات گفت: دلیل عدم استقبال کشاورزان از بیمه محصولات به دلیل این است که مبلغ پرداختی کشاورز به عنوان حق بیمه و میزان خسارتی که کشاورز متحمل شده با مبلغ غرامت پرداختی بیمه به کشاورز با هم همخوانی ندارد و مبلغ پرداختی خسارت بسیار اندک می باشد و با توجه به اینکه در جنوب کرمان محصولات خارج از فصل با ریسک بالا تولید می‌شود ، بایستی از سوی صندوق بیمه گزینه هایی در نظر گرفته شود که برای کشاورز مقرون به صرفه باشد و در این زمینه بحث های زیادی با صندوق بیمه در سطح کشور داشتیم که گزینه‌هایی خاص این مناطق تعریف نمایند که بیمه نمودن محصول برای کشاورز اقتصادی باشد.رییس سازمان وجود صندوق های حمایتی با اعتبارات دولتی برای جبران خسارت واقعی کشاورزان را ضروری دانست و افزود: برای حمایت و پایداری کشاورزی و اشتغال در منطقه نیازمند برنامه های حمایتی دولت هست که در هنگام بروز چنین مواردی صندوق اعتبارات دولتی بتواند کشاورز را حمایت و یاری نماید.

  نظرات