مجوز صلاحیت کلینیک گیاه پزشکی گرانول صادر شد

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: صلاحیت فعالیت کلینیک گیاه پزشکی گرانول به عنوان کیلینیک درجه ۱ جهت خدمت رسانی به کشاورزان جنوب کرمان تایید شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس مجید فرخی مدیر حفظ نباتات سازمان عنوان کرد: نظر به موقعیت خاص منطقه جنوب کرمان از لحاظ تولید محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای و تولیدات خارج از فصل منطقه که سالانه مقدار قابل توجهی از نیاز بازارهای داخلی و خارج از کشور را تأمین می نماید و با توجه به لزوم تجهیز و راه اندازی کلینیک های گیاهپزشکی توانمند بمنظور خدمات رسانی به کشاورزان منطقه، پس از بازدیدها و بررسی های میدانی کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور و بررسی تجهیزات و توانمندی های کلینیک گیاهپزشکی گرانول، مجوز صلاحیت فعالیت این کلینیک به عنوان کلینیک درجه ۱ از سوی معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات صادر گردید.مدیر حفظ نباتات سازمان افزود: کلینیک گیاه پزشکی گرانول مجاز به انجام نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی محموله های گیاهی وارداتی و صادراتی با ریسک قرنطینه ای کم، متوسط و زیاد، قرنطینه بعد از ورود اندام های گیاهی وارداتی، نهالستان ها و باغات مادری خواهد بود.فرخی تصریح کرد: با توجه به نیاز منطقه به تقویت بخش خصوصی در ارتباط با بخش گیاهپزشکی، اخذ مجوز کلینیک گیاه پزشکی گرانول گامی مهم و موثر در ارتباط با خدمت به کشاورزان منطقه خواهد بود.

  نظرات