سرپرست مدیریت شیلات جنوب کرمان معرفی شد


مهندس قربانعلی سیامک سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان شد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان طی حکمی از سوی دکتر سعید برخوری رییس سازمان، مهندس قربانعلی سیامک به عنوان سرپرست مدیریت امور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان منصوب شد.این مراسم با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع،معاون بهبود تولیدات دامی و جمعی از همکاران برگزار و یاد و خاطره مرحوم مهندس محمود آیین مدیر سابق شیلات سازمان را گرامی داشتند.گفتنی است مهندس قربانعلی سیامک ، مسئولیت معاون توسعه مدیریت و منابع ،معاون تولیدات گیاهی ، مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان ،رییس مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی جنوب کرمان و مدیریت جهادکشاورزی عنبراباد را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

  نظرات