هندوانه

نام محصول : هندوانه

 

پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری :

۱۲۹۰۰هکتار با میزان تولید ۴۱۲۸۰۰ تن

 

مزیت های محصول منطقه :

  • خارج از فصل بودن محصول
  • وجود شرایط و پتانسیل­های بالقوه مناسب درجهت تغییر و جابجایی تقویم زراعی تولید.
  • وجود زمینه­های مناسب جهت سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی
  • وجود زیر ساخت های لازم (سالن سورت و بسته بندی، سردخانه، نیروی انسانی و …)
  • امکان تولید محصولات کشاورزی منطبق با شاخص­های سلامت مواد غذایی
  • امکان توسعه کشت ارقام جدید و تجاری
  • وجود شرایط محیطی مناسب جهت تولید محصول با کیفیت

 

ارقام محصول در منطقه:

کریمسون، ساکاتا، تاکی، چارلستون گری، شوگر بی بی، B32  و B20

 

بازه زمانی تولید محصول :

نیمه اول فروردین لغایت نیمه دوم خرداد

 

صنایع تبدیلی و بسته بندی مرتبط با محصول در منطقه :

سالن های سورت و بسته بندی

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات