خرما

نام محصول : خرما

پیش بینی سطح زیر کشت و میزان تولید سال جاری :

۳۰۷۷۴هکتار با میزان تولید۲۰۱۰۰۰ تن

مزیت های محصول منطقه :

محصول ارگانیک و سالم

تنوع

قابلیت انبارداری

 

ارقام محصول در منطقه:

مضافتی(     )،کلوته(    )،مرداسنگ و …

 

بازه زمانی تولید محصول :

نیمه اول تیر  لغایت نیمه اول مهرماه

 

صنایع تبدیلی و بسته بندی مرتبط با محصول در منطقه :

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات