مدیر حراست

شرح وظایف:

– انجام پیش بینی های لازم جهت پیاده سازی نظام حفاظت و حراست از منابع سازمانی شامل اسناد ، اطلاعات ، کارکنان و … به منظور سالم سازی محیط سازمانی و جلوگیری از نفوذ عوامل بیگانه در چارچوب دستور العملهای ابلاغی

– ارائه و اجرای طرح های ایمنی و حفاظتی به منظور شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای مفاسد و آلودگی های سازمانی

– انجام اقدامات لازم در جهت حفاظت و پاسداری از کلیه اسناد ، اماکن و تأسیسات و کنترل مبادی ورودی و خروجی سازمان

– طبقه بندی و کنترل اخبار ، اسناد و مدارک محرمانه

– ایجاد هماهنگی و ارتباط با مراجع انتظامی و قضائی به منظور جلوگیری و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی موجود در محیط سازمانی

– تهیه و پیشنهاد طرح های امنیتی و حراستی مربوطه

– ایجاد هماهنگی و ارتباط مستمر با اداره کل حراست وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیربط در اجرای وظایف محوله

– انجام اقدامات لازم در جهت آموزش حفاظتی کارکنان سازمان و واحدهای تابعه و وابسته در حفاظت از اسناد و مدارک اداری

– ایجاد زمینه جلب اعتماد و فراهم آوردن حسن ارتباط متقابل مابین کارکنان سازمان با مدیریت حراست جهت اجرای صحیح وظایف و اهداف قانونی

– گردآوری آمار و اطلاعات از کلیه فعالیتهای مرتبط و تجزیه و تحلیل آن و ارائه گزارش به مراجع ذیربط

– تشکیل پرونده حراستی کلیه پرسنل اعم از رسمی ، پیمانی و …

– اجرای دستورات ، مقررات ، دستورالعملها و طرح های حراستی صادره از طرف مراجع ذیصلاح

– نظارت ، هماهنگی و اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم در خصوص حمل و نگهداری هرگونه سلاح ، مواد ناریه و بی سیم در سازمان بر اساس ضوابط ابلاغی

– بررسی و پاسخ به استعلام های مربوط به صلاحیت فردی و اجتماعی کارکنان به منظور انتصاب و ارتقاء شغلی مربوطه

– حفاظت از فناوری اطلاعات موجود در سازمان ( حفاظت شبکه ها ، حفاظت تجهیزات رایانه ای ، اتوماسیون حراست و … )

(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات