رئیس اداره آمار،فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

شرح وظایف:

  • – جمع آوری آمار و اطلاعات کشاورزی منطقه و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط
  • – برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبکه اتوماسیون اداری سازمان ، منطقه و واحدهای تابعه  و وابسته در چارچوب سیستم های مربوطه
  • – تولید ، راهبری و نگهداری سیستم های کاربردی مورد نیاز شبکه اتوماسیون با بهره گیری از تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
  • – انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به شبکه اتوماسیون اداری و ارائه خدمات پشتیبانی مربوطه
  • – کنترل ونظارت مستمر بر کارکرد تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و بهبود ارائه خدمات رایانه ای  به سیستم اداری سازمان
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات