مدیر امور سرمایه گذاری

شرح وظایف :

 • – دریافت ابلاغ تخصیص اعتبارات مختلف بخش کشاورزی از وزارت متبوع(اعتبارات ملی) و استانداری (اعتبارات استانی)
 • – دریافت تفاهم نامه های اعتبارات ملی از وزارت متبوع و یا انعقاد تفاهم نامه های اعتبارات استانی با موسسه های عامل
 • – ابلاغ تفاهم نامه ها و اعتبارات تخصیص یافته به واحدهای تخصصی سازمان
 • – دریافت پرونده های متقاضیان واجد شرایط استفاده از اعتبارات، از واحدهای تخصصی
 • – بررسی پرونده های متقاضیان ارسال شده از واحدهای تخصصی
 • – تشکیل کار گروه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و تنظیم صورتجلسه
 • – معرفی متقاضیان به موسسه های عامل جهت جذب اعتبارات تخصیص داده شده
 • – پیگیری و نظارت بر جذب اعتبارات و رفع مغایرتهای موسسه های عامل
 • – تهیه گزارش عملکرد جذب اعتبارات
 • – شرکت در جلسات و کار گروههای کار شناسی اشتغال و سرمایه گذاری سازمانی و استانی
 • – پاسخ گویی به ارباب رجوع(متقاضیان تسهیلات بانکی)
 • – پاسخ گویی مکاتبات داخلی و خارجی
(Visited 1 times, 1 visits today)
  نظرات