کشاورزان جنوب کرمان نگران کمبود بذر گندم نباشند

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: کشاورزان منطقه نگران کمبود بذر گندم نباشند و با پیگیری های انجام شده طی چند روز آینده بذر گندم مورد نیاز کشاورزان منطقه به شهرستان‌ها ارسال و توزیع میگردد.به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر فرامرز رستگاری مدیر زراعت سازمان در حاشیه بازدید از مراکز فعال بوجاری بذر گندم منطقه بیان داشت: طی سنوات گذشته در کل کشور حداکثر ۶۵ درصد بذر مورد نیاز کشاورزان توسط بخش دولتی تامین و توزیع می گردید ، در جنوب کرمان نیز با تلاش پیمانکاران و شرکتهای تولید کننده بیش از ۹۵% بذر مورد نیاز منطقه تولید و در بین کشاورزان توزیع می گردید.وی افزود: در سال زراعی ۹۹-۹۸ به دلیل کاهش سطح زیر کشت و تقاضای کشاورزان بیش از ۱۱۰۰ تن از بذور خریداری شده شرکت‌ها به سیلوها تحویل شد و برای تامین بذر مورد نیاز سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق برنامه همه‌ساله هدف گذاری گردید. مدیر زراعت سازمان اظهارداشت: متاسفانه به دلیل وقوع سیل و طوفان و آبگرفتگی مزارع تولید بذر در اسفندماه سال قبل و فروردین ماه ۱۳۹۹ قریب به ۳۰ درصد مزارع برای بذر استاندارد شرایط لازم را نداشتند و از چرخه خرید بذر خارج شدند.رستگاری تصریح کرد: در سال زراعی جاری عملیات بوجاری بیش از ۴۸۰۰۰ تن بذور گندم تولید داخل توسط دو ایستگاه بوجاری تعاونی تولید رودبار و اتحادیه تعاونی تولید هامون در حال انجام می باشد که تاکنون ۹۵ درصد بذور بوجاری و به شهرستان ها حمل گردیده است . مدیر زراعت سازمان افزود: برای تامین کسری بذور مورد نیاز منطقه در خرداد ماه ۹۹ با شرکت های تولیدی استان فارس قرارداد خرید و حمل منعقد گردید، اما با اعلام افزایش قیمت خرید تضمینی گندم ، تقاضای کشاورزان گندم‌کار در کل کشور در جهت توسعه کشت و استفاده از بذر استاندارد دوچندان و زمینه کمبود بذر در کشور را فراهم نمود و علاوه بر آن بالاتر بودن قیمت گندم سیلویی نسبت به بذر استاندارد و اولویت فروش بذور خود مصرفی به سیلوها مزید بر علت گردید.رستگاری اضافه کرد: در این راستا تاخیر در بوجاری واگذاری توسط شرکت ها و تقاضای بالای کشاورزان و حفظ اولویت در تامین بذر استان فارس پس از ارسال ۲۰۰ تن از تعهدات روند حمل متوقف شد، که با پیگیری های سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان و جلب مشارکت موثر مدیران آن استان پس از حدود چند روز وقفه، زمینه ارسال مجدد بذر به منطقه فراهم شد که بنا بر ضرورت فرایند بوجاری و کیسه گیری، طی چند روز آینده بذر به اندازه کافی و مورد نیاز کشاورزان منطقه به شهرستان‌ها ارسال و توزیع میگردد و کشاورزان نگران کمبود بذر گندم نباشند.

  نظرات