بازدید رییس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از روند بوجاری بذر گندم منطقه

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان به اتفاق معاونین بهبود تولیدات گیاهی و دامی سازمان با حضور در سایت بوجاری اتحادیه شرکت های تعاونی تولید جنوب کرمان از نزدیک از روند عملیات بوجاری بازدید کردند.دکتررخوری در حاشیه این بازدید اظهارداشت: برابر برنامه خرید بذر گندم منطقه در سال زراعی جاری بیش از ۴۸ هزار تن بذور تولید داخل توسط دو ایستگاه بوجاری تعاونی تولید رودبارزمین و اتحادیه تعاونی تولید هامون در حال انجام می باشد.وی افزود: تاکنون قریب ۹۵ درصد این بذور بوجاری و به شهرستان ها حمل و از امروز همه ایستگاه های منطقه با ظرفیت تمام، فرایند بوجاری بذور ارسالی از استان فارس را انجام میدهند.رییس سازمان جهادکشاورزی بیان داشت : پیش بینی می گردد در فرصت باقیمانده از فصل زراعی (پایان آذرماه) بذر مورد نیاز کشاورزان منطقه تامین و توزیع گردد.

  نظرات