پیش بینی تولید ۳۹۲ هزارتن خیار گلخانه ای در جنوب کرمان

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت : پیش بینی می شود از سطح ۱۹۶۰ هکتار گلخانه های خیار جنوب کرمان ۳۹۲ هزارتن محصول برداشت شود. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس منصور شریف مدیر امور باغبانی سازمان با اشاره به ۲۵۰۰ هکتار سطح کل محصولات گلخانه ای در جنوب کرمان اظهارداشت: از این سطح ۱۹۶۰ هکتار خیار، ۲۶۰ هکتار توت فرنگی ، ۱۵۰ هکتار بادمجان ، ۷۰ هکتار فلفل و ۶۰ هکتار به گوجه گلخانه ای اختصاص یافته است.شریف عنوان کرد: انواع متداول خیار کشت شده در این گلخانه ها نظیر خیار خاردار ( سلینوس .دریا )،خیار معمولی شامل (۵۴۷، رویال، لادیس، مکس ول و نیکرسون )و خیار مینی (پاترون) که هر کدام بازار مصرف خاص خود را داشته و به بازارهای هدف صادر میگردد.وی افزود:برداشت خیار از گلخانه های جنوب کرمان از اواخر ابان ماه آغاز و تا اواسط اوایل خردادماه سال اینده ادامه دارد. مدیر باغبانی سازمان پیش بینی کرد: از سطح ۱۹۶۰ هکتار گلخانه خیار در جنوب کرمان ۳۹۲ هزار تن محصول برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.گفتنی است جنوب کرمان رتبه اول سطح و تولیدخیار گلخانه ای را در کشور به خود اختصاص داده است.

  نظرات