انعقاد تفاهم نامه صادرات محصولات کشاورری جنوب کرمان

تفاهم نامه صادرات محصولات کشاورزی بین سازمان جهاد کشاوررزی و شرکت هلدینگ فزا انعقاد گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان دکتر سعید برخوری رییس سازمان عنوان کرد: در راستای ساماندهی محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان و همچنین عملیاتی کردن برنامه کشاورزی قراردادی این سازمان با شرکت هلدینگ فزا جلسات متعددی با حضور تولیدکنندگان پیشرو و همچنین صادرکنندگان برتر منطقه جنوب کرمان برگزار نموده است که در ادامه ،این جلسات منجر به یک تفاهم نامه همکاری در این خصوص شد.رییس سازمان افزود: در اولین جلسه اجرای تفاهم نامه فی مابین این سازمان با شرکت هلدینگ فزا در زمینه ، برندسازی ، بازاریابی و توسعه حمل و نقل محصولات کشاورزی جنوب در محل سازمان برگزار گردید . وی با اشاره به مهمترین اهداف مدنظر این تفاهم نامه اظهارداشت: تسهیل و بهبود حمل و نقل محصولات کشاورزی منطقه بخصوص در زمان های پیک برداشت ، کاهش هزینه های حمل و نقل ، بهبود کامیون های حمل محصول (حمل با کامیون های مخصوص حمل میوه و تره بار و…) و همچنین برندسازی محصولات منطقه و نصب لوگوی مخصوص به نحوی که هرمحصول تولیدی منطقه دارای مشخصات تولید کننده و نوع محصول و سلامت محصول و…. باشد . از دیگر اهداف این تفاهم نامه بازاریابی محصولات کشاورزی ، ایجاد ارتباط بین بازار هدف و تجار داخلی و خارجی و زمینه سازی در جهت صادرات محصولات به بازارهای داخلی و خارجی می باشدکه در همین راستا جلسات مشترکی با اداره کل حمل و نقل جنوب نیز برگزار گردید که برنامه هایی نیز در خصوص نوع همکاری شرکت های وابسته به این هلدینگ در زمینه حمل و نقل ارزان محصولا کشاورزی جنوب ارائه و دردست اقدام است .

  نظرات