توسعه صنعت پرورش اسب در جنوب کرمان

 


مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان گفت: منطقه جنوب کرمان پتانسیل خوبی برای پرورش و نگهداری اسب دارد و به خوبی می توان این حرفه را درمنطقه توسعه داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس حمید بیدشکی مدیر امور دام سازمان بیان داشت: درچندسال اخیر علاقه مندان و دوست‏داران پرورش اسب در جنوب کرمان رو به فزونی می باشد بطوری که روزانه شاهد جولان اسب های اصیل ایرانی در شهرستان‏های جنوبی هستیم که از استان‏های اطراف توسط علاقه مندان به منطقه وارد می شوند که امید می‏ رود با بومی سازی صنعت پرورش، نگهداری و سوارکاری مصداقی از تحقق اقتصاد مقاومتی در منطقه باشیم.وی افزود:جنوب کرمان افراد علاقه مند و پتانسیل خوبی برای پرورش و نگهداری اسب دارد که به خوبی می توان این حرفه را درمنطقه توسعه داد.مدیر امور دام سازمان عنوان کرد: برنامه های عملیاتی خوبی برای پرورش و توسعه اسب درمنطقه در دست بررسی است که گام نخست شناسایی اسب داران و تشیکل شرکت تعاونی اسب داران می باشد که سبب هماهنگی بین پرورش دهندگان و متولیان می‏گردد.بیدشکی اظهارداشت: از زمانی که تمامی امور مربوط به پرورش اسب به وزارت جهاد کشاورزی واگذار گردیده ، سیاست‏های خوبی اعمال شده که گام نخست شناسایی و تعیین هویت اسب کشور می‏باشد.وی افزود: هر نوع نژاد اسبی با نصب میکروچیپ شناسنامه دار می‏شود تا جمعیت اسب کشور و مالکان این صنعت بعد از سال‏ها برای متولیان و دستگاه حاکمیتی مشخص گردد.بیدشکی گفت:اکیپ هویت بخشی اسب کشور پس از تشکیل با همکاری پرورش دهندگان و هیئت های سوارکاری ازسال ۹۸ تاکنون سه مرحله به منطقه مراجعه و بیش از ۱۰۰رأس اسب اصیل را هویت بخشی و تعیین نژاد نموده‏ اند که امید می رود تاپایان سال آمار این منطقه افزایش پیداکند.مدیر امور دام سازمان اضافه کرد: در حال حاضر یک واحد پرورش اسب به ظرفیت ۳۰رأس مولد مجوزهای لازم را اخذ نموده و بزودی فعالیت خود را اغازمی نماید و همچنین تعداد چند واحد اسبداری بصورت سنتی در منطقه فعالیت دارند.

  نظرات