واگذاری صدور مجوز فعالیت های دامپروری به نظام مهندسی کشاورزی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان از واگذاری صدور مجوز فعالیت‏های موضوع ماده ۱۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور به سازمان نظام مهندسی کشاورزی جنوب کرمان خبر داد به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی جنوب استان کرمان مهندس محمدرضا قائدی فر معاون بهبود تولیدات دامی سازمان اظهارداشت :در راستای کاهش تصدی‏گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، طی جلسه‏ ای با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اداره کل دامپزشکی، معاون بهبود تولیدات دامی، مدیراموردام و کارشناسان مربوطه، امورات مربوطه به صدور مجوز فعالیت‏های موضوع ماده ۱۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور از جمله آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، آزمایشگاه تجزیه شیرخام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر و مراکز تولید مواد ژنتیکی براساس دستورالعمل ابلاغ شده به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان واگذار گردید.وی افزود: همچنین براساس دستورالعمل ابلاغ شده ، کلیه امور مربوط به سازماندهی و استقرار شبکه تلقیح مصنوعی دام نیز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان واگذار گردید. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان اضافه کرد: ازتاریخ ابلاغ صورتجلسه واگذاری ، کلیه امور مربوط به صدور مجوز فعالیت‏های ذکر شده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان انجام خواهد شد و متقاضیان جهت اخذ مجوز فعالیت‏های مذکور به سازمان مذکور مراجعه نمایند.قائدی فر عنوان داشت: هدف اصلی از واگذاری این فعالیت‏ها به بخش خصوصی، ارتقاء ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولیدی محصولات و فراوردهای دامی،افزایش بهره وری با استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای بخش غیر دولتی در جهت تولید محصول سالم و امنیت غذایی پایدار می‏باشد. وی افزود: همچنین اجرای موادی از قانون نظام جامع دامپروری کشور ، ایجاد و تکمیل چرخه مدیریت دانش، بهره‏ گیری حداکثری از ظرفیت‏ها و توانمندی‏های بخش غیردولتی و تسهیل و تسریع در امور سرمایه‏ گذاری، افزایش تولید و ارتقاء سطح بهره‏ وری نیز از دیگر اهداف واگذاری طرح می باشد

  نظرات